niedziela, 31 maja 2015

Instalacja Code Composer Studio na Linux 64 bit

Parę dni temu kupiłem sobie Launchpad MSP-EXP430FR6989 ze względu na programator który wspiera EnergyTrace oraz jest w pełni wspierany przez Code Composer Studio na system Linux. Gdyby instalacja CCS była taka łatwa, to ten post nigdy by nie powstał. Program ten wciąż jest aplikacją 32-bity i przysparza wiele problemów.

Sposób instalacji i rozwiązania problemów będzie na przykładzie dystrybucji pochodnych od Debian.

Najpierw należy zainstalować podstawowe pakiety
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libasound2:i386 libatk1.0-0:i386 libcairo2:i386 libcups2:i386 libdbus-glib-1-2:i386 libgconf-2-4:i386 libgdk-pixbuf2.0-0:i386 libgtk-3-0:i386 libice6:i386 libncurses5:i386 libsm6:i386 liborbit2:i386 libudev1:i386 libusb-0.1-4:i386 libstdc++6:i386 libxt6:i386 libxtst6:i386 libgnomeui-0:i386 libusb-1.0-0-dev:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386

Standardowo należy podlinkować biliotekę libudev, gdyż wersja 0 nie występuje w repozytoriach
sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1 /usr/lib/libudev.so.0

W tym momencie CCS powinien działać już poprawnie. Następne problemy pojawiają się gdy chcemy zainstalować GRACE. Najpierw należy zaktualizować CCS a następnie można zainstalować oprogramowanie i tu po restarcie CCS pojawia się problem, GRACE i  CCS App Center nie działają. Jest to wina przeglądarki chromium. Jest na to proste rozwiązanie, należy sprawdzić jakiej biblioteki brakuje. A robi się to komendą:
ldd -v -d -r <ccs_install_root>/ccsv6/eclipse/plugins/com.ti.chromium.browser.gtk.linux.x86_1.0.0.201406261800/libs/*.so | grep found

Przykładowa odpowiedź polecenia:
<ccs_install_root>/ccsv6/eclipse/plugins/com.ti.chromium.browser.gtk.linux.x86_1.0.0.201502111100/libs/libcef_bridge.so: /usr/lib/libgcrypt.so.11: version `GCRYPT_1.2' not found (required by <ccs_install_root>/ccsv6/eclipse/plugins/com.ti.chromium.browser.gtk.linux.x86_1.0.0.201502111100/libs/libcef.so)

W tym wypadku problem jest z biblioteką libgcrypt. Aby naprawić ten problem należy zainstalować wersję 32-bit biblioteki libgcrypt11 po czym zamrozić ją aby nie była usuwana za każdym razem.
aptitude hold libgcrypt11:i386

Źródła:
Installing Code Composer Studio 6 on Ubuntu 14.10 (64-bit)
Linux Host Support CCSv6
CCS 6.0.1.00040 GRACE wont install on Linux
CCSv6 App Center blank on linux

poniedziałek, 11 maja 2015

Problem z wtyczką GITHUB do KiCad na Debianie

W ostatnim czasie KiCad przeszedł wielką rewolucję i staje się coraz lepszym narzędziem do projektowania układów elektronicznych. Obecnie wspierane są biblioteki od Eagle oraz co najciekawsze biblioteki do footprintów przez GitHuba.
Niestety na debianie z domyślnymi ustawieniami CvPCB rzuca błędami o niepoprawnych ścieżkach. Aby to naprawić należy stworzyć i uzupełnić plik

cat /etc/profile.d/kicad-env.sh np o taką treść:

# Env var for kicad github plugin
export KIGITHUB="https://github.com/KiCad"
export KISYSMOD=/usr/local/share/kicad/modules
export KISYS3DMOD=/usr/local/share/kicad/modules/packages3d

Po przelogowaniu się błąd ten nie będzie się pojawiał pod warunkiem iż odpalimy KiCad z konsoli. A co z odnośnikami w menu? No właśnie dalej sypią błędami.

Aby to naprawić należy edytować linię Terminal/usr/share/applications/kicad.desktop , po zmianach plik ten powinien wyglądać mniej więcej tak:

[Desktop Entry]
MimeType=text/pro
Name=KiCad
Exec=kicad
Icon=icon_kicad.png
Categories=Development;Engineering;Electronics
Type=Application
Terminal=kicad
Comment=PCB-Suite
GenericName[en]=KiCad - project manager
GenericName[ru]=KiCad - менеджер проектов
GenericName[nl_NL]=KiCad - Project Beheerder
Comment[en]=Electrical schematic and PCB design suite
Comment[ru]=Комплекс для разработки электрических схем и печатных плат
Comment[nl_NL]=Elektrische schema's en PCB ontwerp Suite
I ot cała filozofia.
AVE.

sobota, 8 marca 2014

Zestawienie analizatorów logicznych - aktualizacja 8.03

W trakcie tworzenia nowego projektu wynikł problem z obsługą przetwornika ADC przez SPI. Pomocny w rozwiązaniu tego problemu był analizator stanów logicznych, co zmusiło mnie do odkurzenia swojego i sprawdzenia co się w trakcie prawie dwóch lat jego nieużywania zmieniło. Spędziłem trochę czasu na szukaniu informacji na ten temat, dlatego postanowiłem się nimi podzielić. Głównie opisane będą tu projekty open hardware i open source.

Hardware

W tym rozdziale zostaną przedstawione popularne rozwiązania, a w miarę czasu lista będzie uzupełniana.
Przed wyborem analizatora logicznego warto się zastanowić nad tym czy jest on nam naprawdę potrzebny i do czego będziemy go wykorzystywali. Problem wyboru analizatora dobrze został przedstawiony na EEVblog, tu jest pierwsza częśća tu druga.

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Budujemy OpenOCD dla Versaloon'a

Na co dzień jestem użytkownikiem debiana, gdyż do pracy bardziej wolę używać linuxa, uważam iż jest ona przyjemniejsza niż na windowsie. Niestety na debianie jest nieco ciężko z niszowymi programami, do których zaliczam OpenOCD. Na chwile obecną w testingu jest wersja 0.5.0-1, a od niedawna w dystrybucji unstable pojawiła się w miarę nowsza wersja a mianowicie 0.7.0-2. Jednak w porównaniu do rozwoju tego programu jest to znacznie opóźnione. Z tego powodu pojawił się pomysł aby samemu skompilować sobie OpenOCD.

Mimo iż jestem zaawansowanym użytkownikiem linuksa wiele problemów sprawiło mi poprawne skompilowanie tego problemu ze źródeł. Pierwszy problem był taki, że wraz z każdą zmianą wersji OpenOCD zmieniał się sposób w jaki należało na versaloon odpalić SWD, nigdy nie wiedziałem gdzie znaleźć taką informację. Dlatego też dużo szperałem i szukałem, udało się mi to osiągnąć, owocem tego było również odpalenie SWD na st-linkV2 i programowanie przy jego pomocy innych mikrokontrolerów.

W pierwszej kolejności należy pobrać źródła i rozpakować je.

Kolejnym krokiem jest obranie patcha do OpenOCD aby nie było problemów z jego konfiguracją. Znajduje się on na blogu Nemui Trinomius a pobrać go można z tego linku. zapisujemy i rozpakowywujemy archiwum. Nas najbardziej interesuje patch openocd_20130701_nemui.patch i kopiujemy go do katalogu w którym rozpakowaliśmy źródła OpenOCD.

Następie patchujemy źródła poprzez wpisanie w konsoli
patch -p1 < openocd_20130701_nemui.patch

Po tej czynności należy przeprowadzić konfigurację, piszemy np:
./configure --enable-maintainer-mode --disable-werror --disable-shared --enable-stlink --enable-vsllink

Oczywiście można dodać więcej programatorów, ja wybrałem te z których najczęściej korzystam.
Teraz możemy przejść do kompilacji:
make

Ważna uwaga, mimo iż mam wielordzeniowy procesor to wykorzystanie wielu wątków w procesie kompilacji nie zawsze jest wskazane, miewałem przypadki w których kompilacja nie przebiegła w pełni poprawnie i występowały błędy w programie.

Po zakończonej kompilacji można cieszyć się w pełni działającym OpenOCD :)
warto też pobrać od Nemui Trinomius różne configi

To by było na tyle.


AVE